Kezdőlap

Putnoky Jenő (Szeged, 1928. aug. 11.Bp., 1982. dec. 22.): tanár, pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa (1965). Tanárképző főisk. oklevelet kémia–matematika szakon Pécsett szerzett 1952-ben, középisk. tanárit pedagógia-pszichológia szakon az Eötvös Loránd Tudományegy.-en (ELTE) Bp.-en 1957-ben. Pécsett általános isk. tanár, főisk. tanársegéd, 1957-től középisk. pszichológia tanár, szakfelügyelő. Egy.-i doktori címet szerzett az ELTE-n (1958), 1960-tól aspiráns, docens az ELTE Bölcsészettudományi Kar általános pszichológiai tanszékén 1973-82-ben. Gondolkodás-lélektannal foglalkozott. Kutatásainak vezéreszméje: a cselekvés, a mozgás szerepe az elvont gondolkodás keletkezésében. Kiváló előadó és pedagógus, több pszichológusgeneráció nevelője volt. – F. m. Tanulás és motiváció (társszerzővel, Bp., 1967); Bevezetés a pszichológiai kísérletezés módszereibe (egységes jegyzet, Bp., 1980). – Irod. Pléh Csaba: P. J. (Magy. Pszichológiai Szle, 1983. 1. sz.).