Kezdőlap

Püspöki János, Püspöki Szilágyi (Biharpüspöki, 1620 körül? , 1661 után): ref. pap, tanár, író. Tanulmányait Nagyváradon végezte, 1652-től 1654-ig akadémikus rektor Nagybányán, 1654-ben Leidenben, 1655-ben Utrechtben és újból Leidenben, 1656-ban Franekerben tanult. 1657-től Nagyecseden, 1659-től Nagybányán rektor, 1660-tól a város elestéig Nagyváradon pap. 1661-ben még könyve jelent meg Debrecenben. További sorsa ismeretlen. – F. m. Disputatio historico politica… (Leiden, 1655); Disputationes juridicae… (Franeker, 1657); Hornius György szent genealógiája (Nagyvárad, 1658); Az keresztyénség védoszlopának megdülése, azaz az Nagyvárad nagy várának törökök által való kipusztítása és elfoglalása (Debrecen, 1661). – Irod. Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (II., Bp. -Szeged, 1966).