Kezdőlap

Quint József (Zsombolya, 1882. ápr. 28.Bp., 1929. ápr. 28.): tanár, algológus, növényfiziológus. 1901-ben Kiskunfélegyházán tanítói oklevelet szerzett. 1904-től polgári isk.-ban, majd 1906-tól tanítóképzőben tanított. 1916-tól a bp.-i áll. tanítóképző intézet ig.-ja. Az 1925-ben megnyílt Testnevelési Főisk.-n a pedagógia első tanára. Pedagógiai cikkeket és tankönyveket írt. Mint botanikus elsősorban a mikroszkopikus növényekkel foglalkozott. – A m. Adatok a Budapest melletti Római-fürdő Bacillaria-flórájához (Növénytani Közl., 1905 – 1906, 4 – 5. sz.); A tercsénteplici tó kovamoszatai (Botan. Közl. 1908. 7. sz.); A testi élet ismertetése (Bp., 1914).