Kezdőlap

Rabinovszky Máriusz (Bp., 1895. dec. 14.Bp., 1953. febr. 7.): művészettörténész, a művészettörténeti tudományok kandidátusa (1952). Tanulmányait a müncheni, berlini és bp.-i egy.-eken végezte. 1948-tól a Képzőművészeti Főisk.-n a művészettörténet tanára volt. Számos cikke jelent meg művészeti folyóiratokban. A festészet történetével, művészetelmélettel foglalkozott esszészerű tanulmányaiban. A modern képzőművészeti törekvések egyik legavatottabb kritikusa volt, jelentős tevékenységet folytatott a haladó m. művészet elismertetéséért. Felesége Szentpál Olga táncművész. – F. m. Az új festészet története (Bp., 1926); Daumier (Bp., 1927); Határállomás (Merényi Máriusz néven r., Bp., 1942); Kétezer év festészete (Bortnyik Sándorral és Hevesy Ivánnal, Bp., 1943); Művészet és válság (Bp., 1945); Itália festészete. A trecento (Bp., 1947); Két korszak határán (válogatott művészeti írások Vayer Lajos méltatásával és önéletrajz-részlettel, Bp., 1965). – Irod. Artner Tivadar: Vallomás egy esztétáról. Emlékezés R. M: ra (Alföld, 1965. 4. sz.).