Kezdőlap

Rácz Endre (Debrecen, 1907. okt. 22.Bp., 1979. máj. 18.): újságíró, ref. pap. A Nyíregyházi Felső Kereskedelmi Isk. elvégzése után (1926) a bp.-i Ref. Teológián folytatta tanulmányait (1929-1933). Először a ref. diákmozgalomban, később a központi ref. hetilapnál dolgozott – így a Református Életnél (1941-1945), az Élet és Jövőnél (1945-1948), az Útnál (1945-1957). 1957-től nyugdíjba vonulásáig (1971. okt. 31.) a Reformátusok Lapja kiadóhivatalának vezetője, ill. a lap tördelő-szerk.-je volt. 1945. szept. 4-től 1947. dec. 31-ig az Athenaeum Nyomda vezérigazgató-h.-e volt. 1944-ben részt vett a Tildy Zoltán és Bereczky Albert-féle ref. papi ellenállási mozgalomban. Haláláig viselt világi egyházi funkciókat: egyházmegyei gondnok, dunántúli területi főgondnok, a Magyarországi Ref. Egyház zsinatának elnökh.-e. Magyar Szabadság érdemrenddel tüntették ki (1946).