Kezdőlap

Rácz Lajos (Endrőd, 1900. okt. 7.Gyoma, 1983. febr. 8.): kisparaszt, kisgazdapárti politikus. Szülei uradalmi cselédek voltak, akik kivándoroltak Amerikába, majd hazatérve 7 hold földet vásároltak, s azon gazdálkodtak. Négy elemit-végzett. Az I. világháborúban katona. Szülei földjét művelte, majd 1935-ben – az országban egyedülálló módon – földművestársaival kézbevették báró Huszár István 1200 k. holdas póhalmi birtokát, amelyet 1938-ban 63-an – állami kölcsönnel – megvásároltak és felparcelláztak. A 20-as évek elején bekapcsolódott a helyi baloldali mozgalmakba, az SZDP-vel és a Kossuth Párttal volt kapcsolata. 1934-ben belépett Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjába, 1936-ban csatlakozott a Kisgazdapárthoz. 1941-től a párt orsz. vezetőségének tagja. 1944. márc. 20-án a csendőrség letartóztatta és Nagykanizsára internálta; onnan aug. végén szabadult. 1944. dec. 21-től az ideiglenes nemzetgyűlés tagja. 1945. aug. 20-tól az FKgP Intéző Bizottságában foglalt helyet. 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő, 1946. máj. 16-án kinevezték az Orsz. Földbirtokrendező Tanácsba. 1946. szept. 7-től az FKgP PB tagja, a balszárnyhoz tartozott. 1947. febr.-ban a párt főtitkárát, Kovács Bélát helyettesítő négy politikus egyike; 1947. jún. 6-tól jún. 15-ig főtitkárh. 1948. ápr. 17-től a párt alelnöke. 1949. febr. 1-jén lemondott mandátumáról, pártfunkcióiról, s hazament gazdálkodni. 1951-ben felajánlotta földjét az államnak. 1953-tól a Talajjavító Vállalat dolgozója, innen ment nyugdíjba 1968-ban. 1956 után – bár az októberi eseményekben nem vett részt – pár hétre internálták. 1968-tól 1972-ig a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának tagja. – F. m. Parasztsors, 1945-47 (Történelmi Szle, 1982. 2. sz.). – Irod. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976).