Kezdőlap

Radisics Elemér (Bp., 1884. máj. 11.Mont Pélerin, Svájc, 1972. júl.): lapszerkesztő, politikai író. Bp.-en és Párizsban jogot tanult, a bp.-i tudományegy.-en avatták jogi doktorrá. Ezt követően négy évig a pénzügymin.-ban működött. 1923-ban min. osztálytanácsosként nyugdíjaztatta magát. 1908-tól a Budapesti Hírlap munkatársa, a képző- és iparművészeti rovat vezetője, számos cikk szerzője. Megalakulását követően a Magy. Külügyi Társaság (1920–44) ig.-ja, lapjának, a Magyar Külpolitikának felelős szerk.-je volt. Az Interparlamentáris Unió m. csoportjának főtitkára, összekötő a m. kormány és a Népszövetség között. Hazatérte után mint külügyminiszteri tanácsost reaktiválták (1943); a külügymin. levéltári és tudományos osztályán működött (1945–47). 1951-ben törvénysértő módon vidékre kitelepítették, 1956 nyarán kivándorolt Svájcba, ahol a Nestlé gyárban könyvtárosként működött; utóbb népszövetségi nyugdíjat kapott. – M. A Dunatáj (szerk., I–III., Bp., 1946–47); A magyar középosztály jövőjéről. Tekintettel a zsidóság térfoglalására (Bp., 1917); A Népszövetség utolsó órái. A nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon (Bp., 1941); Judaizmus, antiszemitizmus, cionizmus (Bereczky Albert és Herskovits Fábián hozzászólásával, Bp., 1947).