Kezdőlap

Radisics Jenő (Buziás, 1856. aug. 7.Bp., 1917. jan. 4.): művészeti író. A bp.-i József Műegy.-en és a tudományegy. jogi karán végezte tanulmányait. 1881-ben a vallás- és közoktatásügyi min.-ban dolgozott, 1882-ben az Iparművészeti Múz.-ba került, majd 1887-ben az Iparművészeti Múz. ig.-jává nevezték ki. 1890-ben műegy.-i magántanárrá képesítették. 1905-től 1906-ig szabadelvű párti ogy.-i képviselő volt. Sokat utazott Ny-Európában. 1886-tól 1894-ig szerk. Pasteiner Gyulával a Művészi Ipar c. folyóiratot. Számos iparművészettörténeti cikke jelent meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Az ötvösség remekei (I – II., Pulszky Károllyal és Szendrei Jánossal, Bp., 1885); A magyar koronázási jelvények (Czobor Bélával, Bp., 1896); Magyar műkincsek (I – III., Szendrei Jánossal, Bp., 1897 – 1902). – Irod. Csányi Károly: R. J. (Magy. Iparműv. 1917); H. L.: R. J. (Archaeol. Ért. 1917.)