Kezdőlap

Radnai Rezső (St. Pölten, Ausztria, 1864. máj. 13.Szombathely, 1934. jún. 24.): irodalomtörténész, pedagógiai író. Bp.-en szerzett tanári és bölcsészdoktori diplomát. Ezután gr. Teleki Géza és br. Eötvös Loránd házánál nevelősködött, majd reálisk. tanár volt Bp.-en. 1888-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban a tanítóképzés referense. Sajtó alá rendezte Győry Vilmos irodalmi hagyatékát (I – IV., Bp., 1886 – 88), azonkívül m. klasszikusok (Petőfi, Arany, Kölcsey) munkáinak népszerű kiadásait gondozta: Legjelentősebb alkotása a hazai esztétikatörténet egy szakaszának úttörő feldolgozása. – F. m. Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772 – 1817 (Bp., 1889); Kölcsey Ferenc válogatott beszédei (Bp., 1898); A felsőfokú nőképzés Ausztriában (Bp., 1898); Eötvös József (Bp., 1906); Régi ideálok a nevelésben (Bp., 1917). – Irod. Gulyás Pál: R. R. (Irod. tört. 1934.)