Kezdőlap

Radocsay Dénes (Liptószentmiklós, 1918. aug. 17.Bp., 1974. dec. 5.): művészettörténész, a művészettörténeti tudományok doktora (1964). A bp.-i egy.-en tanult. 1941-től a Szépművészeti Múz. munkatársa, 1952-től a Régi Magyar Gyűjtemény vezetője. 1970-től az Iparművészeti Múz. főigazgatója. Eleinte a közelebbi múlt, és napjaink művészete iránt érdeklődött, doktori disszertációját Madarász Viktorról írta. A negyvenes évek során számos tárlati kritikát írt művészeti folyóiratokba és napilapokba. A negyvenes évek végétől elsősorban a középkori m. művészet problémáival foglalkozott. Múz.-i munkája volt a gondjaira bízott gyűjtemény leltározása és állagvédelme. Kiállításokat készített elő itthon és külföldön. Ő állította össze a régi magyar anyagot a neuchâteli (1965), a párizsi (1966), a londoni (1967), a bp.-i (1969, a Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus alkalmával), a moszkvai (1971) és a római (1972) bemutatkozásokhoz, a londoninál és a rómainál pedig főrendezői minőségben az egész vállalkozás irányítását végezte. Mint az Iparművészeti Múz. vezetője modernizálta a gyűjtőkört, kiegészítette a kortárs művészet alkotásaival és kibővítette a múz. nemzetközi kapcsolatait. Vizsgálatait olyan anyagokra is kiterjesztette, amelyeket a művészettörténeti kutatás addig alig használt fel, ezek közül a legjelentősebbek a címeres levelekről szóló cikkek. Legfontosabb munkái a középkori Mo. freskóiról, táblaképeiről és faszobrairól szóló könyvei. Különös értéke ezeknek a könyveknek a katalógusrész, amely az alkotásokat felsorolja, röviden jellemzi (beleértve az elveszett, csak a szakirodalomból ismerteket is), és a lényeges említéseiket hiánytalanul felsoroló bibliográfiát is megadja. Munkásságával jelentősen hozzájárult a táblaképfestészet és faszobrászat területén folyó kutatások kibontakozásához. – F. m. A középkori Magyarország falképei (Bp., 1954); A középkori Magyarország táblaképei (Bp., 1955); Gótikus festmények Magyarországon (németül, franciául és angolul is, Bp., 1963); A középkori Magyarország faszobrai (Bp., 1967); Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon (Soltész Zoltánnéval, Szántó Tiborral, Bp., 1969); A középkori Magyarország falfestményei (németül is, Bp., 1977); Falképek a középkori Magyarországon (Bp., 1977, németül is). – Irod. Végh János: R. D. 1918–1974. (Ars Hungarica, 1975); Végh János–Wehli Tünde: R. D. tudományos munkássága (Ars Hungarica, 1975).