Kezdőlap

Radvánszky János (Batizfalva, 1666. dec.Radvány, 1738. ápr. 7.): kincstartó, a kuruc Gazdasági Tanács tanácsosa. ~ György fia. 1685-ben Thököly seregében harcolt, 1687-ben apjával együtt Caraffa őt is az eperjesi vértörvényszék elé állította, de apja kivégzése után szabadon engedte. Hosszas utánjárással 1697-ben elismertette apja ártatlanságát s elkobzott birtokai egy részét visszakapta. 1703-ban Zólyom vm. alispánjaként csatlakozott Rákóczihoz. 1704-ben a fejedelem erdélyi biztosa, fejedelmi kincstartó, 1705-ben a Gazdasági Tanács tagja. A szatmári béke megkötése után (171 1) hazatért. Újból Zólyom vm. alispánja, s az 1712 – 15-i, 1722 – 23-i és az 1727 – 28-i ogy.-en követe. – M. Radvánszky János naplója. Adalék az eperjesi vértörvényszékhez (Közli Pap Dénes, Magy. Polgár Nagy Naptára, 1870). – Irod. Radvánszky Béla: R. J. élete és versei (Bp., 1904).