Kezdőlap

Radványi Imre (Nagyvárad, 1909. dec 5.Bp., 1984. dec. 27.): mérnök vezérőrnagy. Felesége Mátyás Mária operaénekes. 1932-ben avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián. 1932-36-ban csapatszolgálatot teljesített. 1936-ban a bp.-i műegyetemre vezényelték, ahol 1940-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1940-45-ben kapcsolatba került a BajcsyZsilinszky Endre vezette ellenállási mozgalom katonai szárnyával. Igyekezett akadályozni a Haditechnikai Intézet Németo.-ba telepítését, majd a front közeledtével illegalitásba vonult. 1945-ben jelentkezett a szovjet katonai parancsnokságon, és az akkor létrehozott vasútépítő dandár egyik zászlóaljparancsnoka lett. 1946-1951 között a Honvédelmi Minisztérium Elnöki Osztályának vezetője, e tisztsége mellett egy ideig a Miniszterelnökség Elnöki Osztályát is vezette. 1951-52-ben a Haditechnikai Intézet parancsnokhelyettese, majd főmérnök volt. 1945. máj.-ban alezredessé, 1945. aug.-ban ezredessé, 1947-ben vezérőrnaggyá léptették elő. 1952-ben tartalékállományba helyezték. 1952-1969 között a Csepeli Vas-és Fémművek Gépgyárában főelőadó, majd az exportosztály vezetője. 1969-től 1980-ig az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ osztályvezetője volt. A Hadi Signum Laudis, a Magyar Köztársasági Érdemrend közép- és tiszti keresztjének és bronz fokozatának tulajdonosa.