Kezdőlap

Raith Tivadar, Rajty (Bp., 1893. szept. 21.Bp., 1958. febr. 22.): közgazdasági író, egyetemi tanár, költő, író. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Párizsban végezte. Mint felsőkereskedelmi isk. tanár kezdte, pályafutását. 1921 – 27-ben a Magyar Írás c. avantgardista folyóiratot szerk., melyben a modern, formában új költészetért szállt síkra. A folyóirat sok fiatal tehetséges írónak adott teret. Sokat fordított, többek közt elsőnek R. M. Rilkének Rilke Kristóf kornétásról szóló költeményét. A folyóirat megszűnése után tisztviselő lett, üzemgazdaságtannal és főleg szakirodalommal foglalkozott. 1941 – 48-ban a kolozsvári egy.-en az üzemgazdaságtan ny. r. tanára. Az üzem-, irodaszervezési, vállalati, ügyviteli és könyvvizsgálati kérdések szakértője és a Magyar Könyvvitel főszerk.-je volt. – F. m. Alkonyi szimfónia (versek, Békéscsaba, 1914); Szerelem, Harc, Hit (karcolatok, Bp., 1922); Küzdelem. Halál. Isten (karcolatok, Bp., 1922); Ölelés keresztje (versek, Bp., 1923); A XX. sz. magyar irodalma az európai szellem áramlatában (Kolozsvár, 1928); Az irodaüzem racionalizálása (Bp., 1931); A szervezés vezérfonalai (Bp., 1936); Az üzemgazdaság rendje (Bp., 1939). – Irod. Rédey Tivadar: R. T. (Napkelet, 1923.)