Kezdőlap

Rajner Pál (Pest, 1823. febr. 28.Lontó, 1879. szept. 9.): belügyminiszter. Bécsi tanulmányait követően az udvari kancellária gyakornoka, 1848-ban a földművelés-, ipar-és kereskedelemügyi minisztériumban fogalmazó, a szabadságharcban Ivánka Imre, majd Guyon Richard hadsegédje. 1861-ben Hont vm. alispánja, 1865-től az Ipolysági választókerület ogy.-i képviselője, 1867-ben Heves vm. kir. biztosa, Bars vm., főispánja, 1869. okt. 21- től, 1871. febr. 10-ig Andrássy kormányának belügyminisztere. Súlyos idegbaja miatt lemondott, majd öngyilkos lett.