Kezdőlap

Rakcsányi László (Bp., 1901. okt. 1.Bp., 1967. aug. 29.): vegyészmérnök, borász, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1953). A bp.-i műegy.-en 1925-ben szerezte meg oklevelét. 1926-ban az Ampelológiai Intézetbe került gyakornoknak. 1951-ben a Szőlészeti Kutató Intézet technológiai osztályának vezetője, majd 1952-ben az ig, tudományos helyettese lett. 1959-ben a Kertészeti és Szőlészeti Főisk. borgazdasági tanszékén tanár. Kidolgozta a szőlőtörkölyben és borseprőben rejlő értékes anyagok maradéktalan kinyerésének módszerét, a borseprő vákuumos lepárlását, a szeszes italok érlelésének gyorsítására szolgáló ultrahangkezelést, a savtartalom szabályozását lehetővé tevő ioncserélő műgyanták alkalmazását. – F. m. Szőlő- és borgazdasági technológia (Bp., 1952); Borgazdasági melléktermékek (Bp., 1954); Szőlő- és borgazdasági termékek különleges technológiája (Bp., 1961); Borászat (Bp., 1963). – Irod. Kádár Gyula: Megemlékezés Dr. R. L.-ról (Borgazdaság, 1967).