Kezdőlap

Rákóczi Ferenc, I. (Gyulafehérvár, 1645. febr. 24.Makovica, 1676. júl. 8.): erdélyi fejedelem, II. ~ György és Báthori Zsófia fia. Az erdélyi ogy. még apja életében, 1652-ben fejedelemmé választotta, de 1660-ban apja életével együtt trónját is elvesztette. Mo.-i birtokaira vonult vissza, anyja befolyására katolizált, 1666-ban feleségül vette Zrínyi Ilonát, s ezen a réven bekapcsolódott a Wesselényi Ferenc-féle főúri összeesküvésbe. Elvállalta a felkelés fővezérségét. 1670-ben fegyverbe hívta a felvidéki nemességet, de Zrínyi Péter elfogatásának hírére letette a fegyvert és kegyelmet kért, amit anyja ellenreformációs érdemeiért 300 000 Ft váltságdíj lefizetése ellenében meg is kapott. 1664-ben grófi címet kapott. – Irod. Kárpáthy-Kravjánszky Mór: I. R. F. katholizálásának politikai vonatkozásai (Bp., 1940).