Kezdőlap

Rákosi Szidi, Kremsner (Ötvös, 1852. máj. 28.Bp., 1935. okt. 20.): drámai színésznő. ~ Jenő és ~ Viktor testvére, Beöthy László színigazgató anyja. Először 1867-ben lépett fel a budai Népszínházban, 1868-ban beiratkozott a színitanodába, 1870-ben a Nemzeti Színház tagja lett. 1872-ben férjhez ment Beöthy Zsolthoz és megvált a színpadtól. 1877-ben elvált férjétől és a Népszínházhoz szerződött. 1885-től ismét a Nemzeti Színház tagja. 1892-ben színiisk.-t nyitott, 1909-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett. Művészete öregkorában érte el a tetőfokát, mikor kellemetlen idős nőalakok ábrázolásában érvényesült ösztönös, egyszerű eszközökkel dolgozó játékmodora és nagy mesterségbeli tudása. Számos filmszerepet is alakított. – F. sz. Luca (Kisfaludy: Csalódások), Perkálné (Harsányi: Vén gazember), Tóti Dorka (Gaál: A peleskei nótárius), Tóni mama (Csathó: Az új rokon), Pásztorné (Zilahy: A tábornok). – I. f. A szerető (1918), Barbárok (1919), A vén gazember (1924), Csárdáskirálynő (1927), Szép Pongráczné krinolinja (1929), Rabmadár (1929), Élet, halál, szerelem (1929). – Irod. R. Sz (Képes Krónika, 1931. szept. 20. sz.); Schöpflin Aladár: R. Sz. (Nyugat, 1935. II.); Csathó Kálmán: Ilyeneknek láttam őket (Bp., 1957). – Szi. Kellér Andor: Bal négyes páholy (Bp., 1960).