Kezdőlap

Rakssányi Imre, Raksányi (Orosháza, 1818. máj. 13.Temesvár, 1849. aug. 9.): honvéd őrnagy. Az első m. katonai szaklap, a Bécsben megjelent Szövétnek megalapítója. Az 1848 – 49-i szabadságharcban előbb tűzmester, majd 1848. szept. 16-án hadnagy, nov. 20-án főhadnagy, dec. 5-én százados, 1849. ápr.-ban őrnagy, majd a tüzérség felügyelője. Kossuth Lajos rokona, feltétlen híve, egy ideig hadsegéde, legfőbb harctéri tájékoztatója. A temesvári csatában hősi halált halt.