Kezdőlap

Rakusz Gyula (Máriahuta, 1896. máj. 21.Bp., 1932. jan. 3.): geológus. Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1921-ben a műegy. ásvány-és földtani tanszékén lett tanársegéd. 1923-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1928-tól korai haláliig a Földtani Intézet geológusa. Munkássága sokirányú; jelentős tudományos eredményeket ért el a hazai karbonfaunák feldolgozásával. – F. m. Dobsinai és nagyvizsnyói felsőkarbon kövületek (Bp., 1932). – Irod. Ferenczi István: Emlékezés R. Gy.-ról (Földt. Közl. 1933).