Kezdőlap

Ransanus, Petrus, Ranzano (Palermo, 1420? , 1492): domonkos rendi szerzetes, 1478-tól lucerai (Itália) püspök, humanista történetíró, 1488-ban nápolyi követ Mo.-on. Itt kapott krónikaszöveg alapján írta meg egy nagyobb világtörténeti munka részeként 1485-ig Mo. történetét, Mátyásnak ajánlva (Epitome rerum Ungaricarum címen Zsámboki János adta ki. Pécs, 1558; később pedig Mátyás Flórián Historiae Hungaricae fontes domestiti, IV., Bp., 1885). Mátyás kir.-hoz intézett Oratioját Juhász László közölte (Bibliotheca scriptorum…Bp., 1936). – Irod. Csiha Antal: Petri Ransani Epitome (Hajdúböszörmény, 1932); Kardos Tibor: Ransano in Ungheria (Roma, 1947).