Kezdőlap

Rapos József (Pápa, 1814. márc. 13.Bp., 1894. jan. 18.): pedagógus, a magyar kisdedóvás egyik előharcosa. 1852-ben Székesfehérvárott magán-kisdedóvót nyitott, majd intézetét Egerbe tette át. Inen Pestre ment, ahol az Orsz. Kisdednevelést Terjesztő Egyesület kisdedóvó-képzőjének és a vele kapcsolatos óvodának ig.-ja 1870-ig. Szerk. Az alapnevelők Évkönyvét (1869). – F. m. Korszerű szózat (Győr, 1842); Nőtlenség (Székesfehérvár, 1861); Az egri városi kisdedóvó intézet nevelési rendszere (Eger, 1861); A köznevelés alapintézetei hazánkban (Pest, 1862); A nevelészet és gyógyászatnak egymáshoz való viszonyairól (Pest, 1874).