Kezdőlap

Ráskai Gáspár (16. sz.): költő, ~ Balázs tárnokmester fia, II. Lajos kir. idején főkamarás; tárnokmester, temesi főispán. 1526-ban Werbőczi Istvánnal részt vett a besztercebányai bányászmozgalom elfojtásában, majd a mohácsi csatában Török Bálinttal és Vitéz Kállai Jánossal a kir. közvetlen őrizetére rendelték. Mohács után János kir. híve, nógrádi főispán. 1530-ban részt vett Buda védelmében I. Ferdinánd kir. hadai ellenében. – M. Egy szép história az vitéz Franciscorul és az 8 feleségéről (1552; Debrecen, 1574; újabban kiadta Szilády Áron, Régi Magy. Költők Tára, VI., Bp.; 1896). – Irod. Szilády Áron: R. G. és Vitéz Franciscoja (Irod. tört. Közl., 1893); Szegedy Rezső: A Vitéz Francisco délszláv rokonai (Irod. tört. Közl. 1912); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).