Kezdőlap

Ráskai Lea (1516. sz.): domonkos rendi apáca. Előkelő családból származott. Valószínűleg jól tudott latinul s birtokában volt kora műveltségének. A Nyulak Szigetén (Margitszigeten) levő domonkos rendi kolostorban élt a 16. sz. elején. Öt kódex másolója: a Margit-legenda (1510; legjobb kiadása Volf György: Nyelvemléktár, VIII., Bp., 1879); Példák könyve (1510, Volf György: Nyelvemléktár, VIII., Bp., 1879); Szent Domonkos élete (1517, Volf György: Nyelvemléktár, III., Bp., 1874); Cornides-kódex (1517 – 19; Volf György: Nyelvemléktár, VII., Bp., 1878); Horváth-kódex (1522, Volf György: Nyelvemléktár, VI., Bp., 1877). – Irod. Horger Antal: R. L. nyelvjárása (Magy. Nyelvőr, 1897). – Szi. Beöthy Zsolt: R. L. (verses elb.).