Kezdőlap

Ráth Károly (Győr, 1829. febr. 28.Győr, 1868. ápr. 12.): történész, az MTA l. tagja (1858). ~ Zoltán közgazdasági író apja. Szülővárosa történetéről szóló első cikkeit 1846 – 47-ben jelentette meg. 1848-ban végigküzdötte a szabadságharcot, Kmety György tábornok hadsegéde lett. A fegyverletétel után átkutatta Győr vm., a győri káptalan s több Győr környéki család levéltárát; kutatásairól 1852-től számos tanulmányt és közleményt adott ki. Rómer Flórissal létrehozta, szerk. és kiadta az egyik első m. történeti folyóiratot, a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket (I – IV., 1861 – 68). Vezető szerepe volt a Dunántúli Történetkedvelők Társulatának összefogásában (1863), amely sokban az 1867-ben megalakult Magy. Történelmi Társulat magja lett. 1861-ben és 1867-től Győr vm. levéltárosa volt. – F. m. A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei (Győr, 1861); II. Rákóczy Ferenc fejedelem emlékirata a magyarországi hadjáratról 1703 – 1711 (Győr, 1861); Hazai okmánytár- Codex diplomaticus patrius (I – IV., Nagy Imrével, Paur Ivánnal, Stummer Arnolddal és Véghelyi Dezsővel, Győr, 1865 – 67); Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatai iratai 1618 – 1626 (Frankl Vilmossal, Esztergom, 1867). – Irod. R. K. (Századok, 1868); Eötvös Lajos: R. K. (Magy. Polgár, 1868); Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd R. K….felett (Századok, 1869); Rómer Flóris: R. K…. emlékezete (Értekezések a tört. tud. köréből I., Pest, 1869); Nagy Imre: A Dunántúli Történetkedvelők (Emlékkv. a Magy. Tört. Társulat negyed-százados fennállásának…alkalmára, Bp., 1892); Mann Miklós: R. K. élete és munkássága (Századok, 1965).