Kezdőlap

Ráth Mór (Szeged, 1829. jún. 29.Bp., 1903. febr. 5.): könyvkereskedő és könyvkiadó, ~ György és ~ Károly (1838 – 1902) tatvére. A bécsi politechnikumban tanult, 1846-tól a Geibel-féle pesti könyvkereskedés alkalmazottja lett. 1849-ben Görgey seregéhez csatlakozott, majd Világos után egy ideig ismét előbbi munkahelyén, később külföldi könykereskedésekben dolgozott. 1857-ben könyvkereskedést nyitott Pesten, mely az 1860-as években a politikai és szellemi élet vezető alakjainak állandó találkozóhelye volt. A cenzúrát kijátszva koholt címekre terjesztette Széchenyi Blickjét, Horváth Mihály munkáit. Számos klasszikus m. író (Vörösmarty Mihály, Etvös József, Arany János, Tompa Mihály) műveit, továbbá Shakespeare műveinek hatkötetes gyűjteményét, Szász Károly fordításában a Nibelung-éneket jelentette meg díszes kivitelben. Elborult elmével halt meg. – F. m. Ráth Mór kiadásainak a millenium alkalmával közrebocsátott képes jegyzéke (Bp., 1896). – Irod. R. M. (A Hét, 1903); Steinhofer Károly: R. M. (Bp., 1908); Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők (Bp., 1930).