Kezdőlap

Ráth Zoltán (Győr, 1863. jún. 2.Csanak, 1902. aug. 6.): közgazdasági író, statisztikus, jogakadémiai tanát, az MTA l. tagja (1894). Károly történész fia. 1888-ban a bp.-i tudományegy.-en a nemzetgazdaságtan magántanára és a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselője. 1894-ben egy.-i c. rk. tanár, a Magy. Közgazdasági Táts. főtitkára. 1896-ban a kassai jogak.-n a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és m. pénzügyi jog r. tanára. – F. m. A földjáradék helye a nemzetgazdaságtan rendszerében (Bp., 1887); A tőke közgazdasági fogalmáról (Bp,, 1890); A földbirtokot; osztály hitelszükséglete s annak kielégítése (Bp., 1891); A közgazdaságtan újabb feladataitól (Bp., 1892); Közgazdaságtan és ethika (Bp., 1894): Magyarország statisztikája (Bp., 1896); A magyar szent korona országainak 1892. és 1893. évi népmozgalma (Bp., é. n.); Népszaporodásunk kérdése a XX. sz. küszöbén (Bp., 1901); Tanulmány a kartellügyről (Bp., 1901). – Irod. Navratil Ákos: R. Z. (Huszadik Század, 1902. II.); Balogh Jenő: R. Z. (Jogtud. Közl. 1902); Navratil Ákos: R. Z. és a magyar gazdaságtani tudomány (Kassa, 1904); Vargha Gyula: Emlékbeszéd R. Z. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1905); Navratil Ákos: R. Z. és a magyar közgazdaságtan (Bp., 1907).