Kezdőlap

Rátót Gyula (?? , 1239 után): országbíró. A Rátót nemzetség tagja. 1219 – 21-ben országbíró, kevei ispán. 1222-ben bihari, 1225-ben vasvári ispán, 1229-től 1231-ig erdélyi vajda, 1235 – 39 között ismét országbíró, 1235-ben csanádi, 1238-ban kevei ispán. 1229-től Béla ifjabb kir. híve volt. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (III, Bp., 1901).