Kezdőlap

Rátót Loránd (?? , 1278): nádor. ~ Domokos (-1241) tárnokmester fia. 1241 – 42-ben főpohárnok, 1242 – 46-ban asztalnokmester, 1242 – 44-ben nyitrai, 1244 – 46-ban soproni ispán. IV. Béla híveként a Lajta menti csata vezére (1246. jún. 15.), vereségét Harcias Frigyes eleste egyenlítette ki. 1246 – 48-ban országbíró, 1248-tól 1260-ig nádor és pozsonyi ispán. 1260-ban megkötötte a morvamezei csata után a békét. 1261-től 1267-ig szlavón bán. 1266-ban részt vett István ifjabb királlyal a kunok és bolgárok elleni hadjáratban, a hadjárat után István híve lett, ami miatt elvesztette báni tisztségét. 1271-ben a békekötés ügyében tárgyalt a csehekkel. Kun László idején a Kőszegi-Gutkeled-párttal együtt emelkedett és bukott meg. 1272 – 73-ban nádor és macsói bán, 1273-ban, 1274 – 75-ben nádor, 1275 – 76-ban kir.-néi tárnokmester, 1277-ben országbíró. Bánsága idején Szlavóniában szerzett birtokokat. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (III., Bp., 1901).