Kezdőlap

Rauchmaul Károly (Weimar, 1832. ápr. 30.Rákosliget, 1916. jún. 12.): vasmunkás. Tagja volt az I. Internacionálé pesti szekciójának, vezetője a Munkásképző Egyletnek és elnöke a Munkásbiztosító Pénztárnak. Tevékeny részese az Általános Munkásegylettel való egyesülésnek. Az egyesülés után az Egylet választmányi tagja, az 1870 – 71-i hűtlenségi per vádlottja. 1873-ban részt vett a Magyarországi Általános Munkáspárt megalakításában. Később tagja lett az SZDP vezetőségének. – Irod. R. K. (Építőmunkás, 1916. jún. 29. az.); R. K. (Munkásügyi Szle, 1916); R. K. (Népszava, 1916. jún. 13. sz.); Nemes Dezső: Az Általános Munkásegylet története (Bp., 1952).