Kezdőlap

Rayman János (Esztergom, 1911. febr. 13.Esztergom, 1982. ápr. 15.): kertész. Középiskoláit szülővárosában végezte, majd felsőfokú kertészeti tanulmányait a Kertészeti Tanintézetben (1929-32), míg a szőlészetieket a Felsőbbfokú Szőlő- és Borgazdasági tanfolyamon folytatta. Első munkahelye a Gyümölcstermelők Orsz. Egyesületének Komárom-Esztergom m.-i tagegyesülete volt. 1939-ben a Földművelésügy Min. szolgálatába lépett. A háború után Esztergomban megszervezte a kertészeti felügyelőséget. 1946-ban áthelyezték a Földművelésügyi Min. kertgazdasági osztályára, 1972-ben innen ment nyugdíjba. Hatalmas tapasztalatát a gyümölcstermesztés 15 éves tervének előkészítésében kamatoztatta. Jelentős irányító szerepe volt a termelőszövetkezetek gyümölcstermesztésének fejlesztésében. Közreműködött a kertészeti szakmunkásképzés tananyagának kialakításában. Rendszeresen megjelenő cikkeivel, könyveivel fontos szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. – F. m. Üzemi gyümölcstermelés (Rozsnyay Józseffel és Tomcsányi Pállal, Bp., 1952); Gyümölcstermesztés (Bp., 1962); Gyümölcsfajták zsebkönyve (Tomcsányi Pállal, Bp., 1964); Gyümölcsfajták zsebkönyve 2. (Tomcsányi Pállal, Bp., 1967). – Irod. R. J. 1911-1982 (Kertészet és Szőlészet, 1982. 31. évf. 17. sz.).