Kezdőlap

Récsi Emil (Kolozsvár, 1822. nov. 17.Pest, 1864. jún. 1): jogász, újságíró,műfordító, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1858). Bölcsészeti tanulmányok után Pesten 1837-ben már 15 éves korában doktorrá avatták. Ezután Kolozsvárott jogi tanulmányait végezte el, 1841-ben ügyvédi vizsgát tett. 1846-tól a kolozsvári r. k. líceumban az egyházjog és a statisztika, 1847-től a politika tanára volt. 1848-ban a közoktatásügyi min.-ban dolgozott. A szabadságharc bukása után a pesti egy.-en az állam- és közigazgatási jog h., 1852-től r. tanára. 1850-tól – kisebb megszakításokkal – 1853-ig a Pesti Napló szerk – je. 1858-tól római jogot is tanított a pesti egy.-en. Jogi tanulmányai mellett folytatta fordítói tevékenységét, George Sand, Eugène Sue, Dumas fils, Thackeray és Dickens több művét fordította le. – F. m. Az úrbéri kárpótlás (Pest, 1853); Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az ausztriai… törvényhozás… szerint, különös tekintettel Magyarországra (I – IV., Pest, 1854 – 55); Magyarország közjoga, amint 1848-ig s 1848-ban fennállott (Pest, 1861). – Irod. Wenczel Gusztáv: Emlékbeszéd (Buda, 1865); Pauler Tivadar: R. E. emlékezete (Akad. Ért. Pest, 1866).