Kezdőlap

Rege Károly (Rozsnyó, 1891. okt. 27.Bp., 1969. jan. 21.): mezőgazdász, szakíró, az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület (OMGE) főtitkára. A kolozsvári Gazdasági Ak.-n végzett (1913), majd tudományegy.-i tanulmányai után államtudományi doktorrá avatták (1918). Közben segédtiszt a Károlyi család bujáki gazdaságában (1913–14); 1919-ben a Földművelésügyi Népbizottság termelőszövetkezeti osztályán dolgozott. Az OMGE segédtitkára (1920), titkára (1921–35), főtitkára (1935–44); a Köztelek kereskedelmi és tőzsderovatának vezetője (1922–29), az OMGE üzemi bizottsági (1924–29), majd üzemi és számtartási osztályának előadója (1929–44) volt. 1930-tól gazdasági tanácsos, 1939-től főtanácsos. 1946–48-ban a Magyar–Svéd Kereskedelmi Kamara főtitkára, a stockholmi magyar kiállítás (1947) egyik kezdeményezője volt. 1948–1955 között jégkárbecslő az Áll. Biztosítónál, 1955-től 1957-ig, nyugdíjazásáig gépállomási agronómus volt Lepsényben és Alcsúton. – M. Mezőgazdaságunk válsága számokban (Bp., 1927); Mezőgazdasági termények értékesítése (Bp., 1927); Mezőgazáasági gép- és eszközleltár leírása és csoportosítása (összeállítás, Bp., 1930); A magyar búza áralakulása és termelési költsége 1820-tól 1930-ig (Bp., 1931); Magyarország búzatermelésének 100 éves áralakulása és termelési költsége (különlenyomat a M. Statisztikai Szléből, Bp., 1934). – Irod. R. K. (Mezőgazdasági Mérnök, 1969. szept. 9.).