Kezdőlap

Régeni Pál Mihály (Kolozsvár, 17. sz.): tanár, filozófiai író. Tanulmányait a kolozsvári unit. isk.-ban kezdte, majd Lipcsében tanult. Németo.-ban áttért az ev. vallásra, sőt munkát is írt az unit.-ok ellen. Hazatérve Kolozsvárra, visszatért az unit. hitre és az ottani unit. isk. tanára lett. Descartes követője. Érdeme, hogy az eredeti Descartes-szöveget adta hallgatói kezébe. – M. J. Claubergii. . . Physica contracta… (Leipzig, 1689); J. Claubergi Specimen logicae Cartesianae… (Leipzig, 1689). – Irod. Mátrai László: Régi magyar filozófusok XV – XVII. század (Bp., 1961); Tordai Zádor: A magyar kartezianizmus történetének vázlata (Magy. Filoz. Szle, 1962. 1. sz.).