Kezdőlap

Réger Béla (Zalaegerszeg, 1882. ápr. 24.Bp., 1945. márc. 19.): irodalomtörténész. A bp.-i egy. bölcsészkarán magyar–latin szakon tanári, majd doktori diplomát szerzett. 1905-től Szentgotthárdon volt gimn. tanár, 1929-től fővárosi magánisk.-ban tanított. Több irodalomtörténeti segédkönyvet írt. Különösen népszerű volt a tanulóifjúság körében Irodalmunk tartalmi ismertetése (1912) c. három kötetes segédkönyve. – M. A határozott névmutató (Nyelvészeti Füzetek 24., Bp., 1905); Mikszáth, Herczeg, Ambrus (Szentgotthárd, 1908).