Kezdőlap

Reich Emil (Eperjes, 1854London, 1910. dec. m.): történész, esszéíró. Jogi tanulmányait Prágában, Bp.-en és Bécsben végezte, az utóbbi helyen szerzett doktori oklevelet. Utána hosszabb időt töltött az USA-ban, Franciao.-ban, majd Angliában telepedett le és az oxfordi, londoni, cambridge-i egy.-eken tartott igen látogatott ismeretterjesztő előadásokat történetfilozófiai, etikai és társadalmi kérdésekről, liberális szellemben. Angol nyelven megjelent magyar irodalomtörténete az első angol nyelvű kísérlet irodalmi alkotásaink összefoglaló méltatására. Hagyatékának egy része a bp.-i Egyetemi Könyvtár kézirattárában található. – F. m. Hungarian literature (An historical and critical survey. London, 1898).