Kezdőlap

Reichenbach Béla, Nagypataky (Pázmánd, 1887. márc. 20.Bp., 1960. márc. 24.): gazdasági szakíró, egyetemi tanár. A Gazdasági Ak. elvégzése után, 1909-ben gazdatiszt lett, majd a békéscsabai földművesisk., ezután a debreceni gazdasági ak. segédtanára volt. 1914-ben az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) titkára és a Köztelek segédszerk.-je. 1920-ban a bp.-i közgazdasági egy.-en a mezőgazdasági üzemtan ny. rk., 1925-ben ny. r. tanára lett. 1949-ben nyugdíjazták. Többször járt tanulmányúton Németo.-ban, Dániában, Svájcban. Főleg üzemtani és számtartási kérdésekkel foglalkozott. Tudományos munkásságában a német Aereboe-iskola követője. Cikkei, tanulmányai a gazdasági szaklapokban, elsősorban a Köztelekben jelentek meg – F. m. A gabonatermelés fokozása (Bp., 1917); A munka eredményének fokozása a mezőgazdaságban (Bp., 1925); Dánia mezőgazdasága magyar gazdaszemmel nézne (Bp., 1926); Mezőgazdasági üzemtan (I – II., Bp., 1930 – 32); A gazdálkodás belterjességének lényege… (Bp., 1936); Alföldi kis- és középüzemek…eredményei 1935. évben (Jankó Józseffel, Bp., 1937); Kisgazdaságok üzemtana (Bp. – Keszthely, 1947); A magyar mezőgazdaság és a békekötés (Ihrig Károllyal, Bp., 1946).