Kezdőlap

Reisz Béla (Szeged, 1931. máj. 23.Szeged, 1986. okt. 22.): pedagógus, a neveléstudomány kandidátusa (1985). 1950-51-ben a Szegedi Textilművekben dolgozott. 1954-ben a Szegedi Pedagógiai Főisk.-án orosz szakos tanári oklevelet szerzett. 1953-57-ben a szegedi tudományegy. marxizmus-leninizmus tanszékén tanársegéd, 1957-ben a bp.-i Lenin Intézetben marxizmus-leninizmus előadói oklevelet szerzett. 1957-60-ban intézeti tanár a szegedi középfokú,1960-63-ban a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. 1963-70-ben a szegedi Tanárképző Főisk. idegennyelvű lektorátusán orosz nyelvet tanított. 1970-től a főisk. neveléstudományi tanszékének adjunktusa, 1973-tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisk. docense, 1975-80-ban főig.-h.-e. 1965-ben a szegedi tudományegy.-en pedagógia szakos előadói, 1966-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1969-71-ben és 1973-74-ben a szegedi tudományegy.-en tanított. Főként az értelemre nevelés pedagógiai elméleti és általános isk.-i gyakorlati kérdéseivel foglalkozott, a 10-14 éves tanulók nevelése terén. A Módszertani Közlemények c. pedagógiai folyóirat felelős kiadója volt. – Irod. Dobcsányi Ferenc: Búcsú R. B.-tól (Módszertani Közlemények, 1986. 5. sz.).