Kezdőlap

Reményi József (Pozsony, 1891. dec. 1.Cleveland, USA. 1956. szept. 25.): író, irodalomtörténész. Jogi tanulmányokat folytatott. Első írásai a Hétben jelentek meg. Az I. világháború előtt a Monarchia clevelandi konzulátusán működött az USA-ban, majd újságíró, a clevelandi Szabadság szerk.-je. 1926-tól a clevelandi Western Reserve egyen az irodalomtörténet tanára. Önéletrajzi ciklusában széles körképet festett az Amerikába szakadt m.-ok életéről. Jelentős érdemei vannak a m. irodalom külföldi népszerűsítésében. Angolul megírta a m. irodalom történetét, s több tanulmánya jelent meg a 19. és 20. sz.-i m. írókról angol nyelven különböző amerikai tudományos folyóiratokban. – F. m. Akik árnyékban élnek (elb., Pozsony, 1910); Amerika (elb., New York, 1915); Jó hinni (r., Bp., 1922); Emberek ne sírjatok (r., Berlin, 1926); Amerikai írók (tanulmányok, Bp., 1927); Lesz-e reggel (r., Kassa, 1928); Élni kell (r., Kassa, 1931); Szerelmesek voltak (r., Bp., 1936); Hungarian Writers and Literature. Modern Novellists, Critics and Poets (New Jersey, 1964). – Irod. Kosztolányi Dezső: Nyugat (1927); Kuncz Aladár: Erdélyi Helikon (1929); Képes Géza: R. J. (Tiszatáj, 1948); G. I.: R. J. a magyar irodalom angol nyelvű ismertetője (Irod. Figyelő, 1957); Várkonyi Nándor: Magyar író Amerikában (Látóhatár, 1966. 1 – 2. sz.).