Kezdőlap

Rényi Rezső (Szklenó, 1827. dec. 4.Pozsony, 1899. febr. 23.): irodalom- és művészettörténész. Három évig kat. papnövendék volt Esztergomban, utána Temesvárott és Győrött jogot tanult. Részt vett a szabadságharcban. 1865-től Esztergom város főbírája és törvényszéki elnöke volt. 1867-től Esztergomban, majd 1889-től Pozsonyban folytatott ügyvédi gyakorlatot. Irodalom- és művészettörténeti tanulmányai a korabeli folyóiratokban és önállóan jelentek meg. – F. m. A telekkönyvi törvények magyarázata (Pest, 1862); Petrarca mint hazafi, tudós és költő (Bp., 1875); Hrotsuita álláspontja a mysteriumok és fejlett dráma közt (Esztergom, 1876); Az esztergomi prímási kép- és metszettár (Bp., 1879); Petrarca és Kisfaludy Sándor (Bp., 1880); Itália költészete a középkorban (Bp., 1887). – Irod. R. R. (Vasárnapi Újság, 1899. 10. sz.)