Kezdőlap

Repszeli László (Szombathely, 1703. ápr. 24.Buda, 1763. ápr. 24.): író, teológus, jogász, egyetemi tanár, jezsuita szerzetes. Kolozsvárt és Kassán volt tanár, majd a nagyszombati egy.-en a filozófia és az egyházjog tanára. A m. őstörténet epikai feldolgozásával elindítója lett a honfoglalást feldolgozó irodalomnak. A kezdő jogtanulók számára írt tankönyvében (Syntagma) lexikális formában, betűrendben a kor színvonalán tárgyalja a köz- és magánjogi, továbbá a büntetőjogi alapismereteket. – F. m. Hunnias, sive hunnorum e Scythia asiatica egressus… (Tyrnaviae, 1731); Syntagma juris Hungarici ac Transilvanici… (I – III., Claudiopoli, 1741); Idea actionum judiciarum (Claudiopoli, 1742). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878); Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. sz.-i latin epikából (1913).