Kezdőlap

Réthy Andor, Reischel Artúr (Temesvár, 1904. márc. 10.Kolozsvár, 1972. okt. 29.): bibliográfus. A kolozsvári egy.-en szerzett német-magyar-román szakos tanári oklevelet. Kolozsvárott gimn.-i tanár, 1942-től a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, 1955-től a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Fiókjának munkatársa 1957-ig, nyugdíjazásáig. A román-m. kapcsolatok bibliográfiájának összeállításán dolgozott. A román irodalom m. fordításairól 27, a m. irodalom román fordításáról 7 bibliográfiát állított össze. Több évtizedes anyaggyűjtését halála után Váczy Leona egészítette ki és adta közre: Magyar irodalom románul. Könyvészet 1930-1970. (Bukarest, 1983). – Irod. Köllő Károly: A magyar irodalom román fogadtatásának másfél évszázada (Bevezető tanulmány a Magyar irodalom románul, Bukarest, 1983. c. bibliográfiájához).