Kezdőlap

Réthy László (Szarvas, 1851., nov. 21.Arad, 1914. nov. 24.): numizmatikus, etnográfus, az MTA l. tagja (1892). Egy.-i tanulmányait Krakkóban, Bp.-en és Bécsben végezte. A szláv nyelveket, a szankszkrit és az örmény nyelvet tanulmányozta, mohamedán numizmatikával foglalkozott, 1877 – 79-ben Békéscsabán tanított. 1881-ben az MNM érem- és régiségosztályához került. 1900-ban egy. i magántanár a bp.-i egy.-en. 1901-ben ig.-őrnek nevezték ki. Kiváló érmész volt. Sokat foglalkozott a m. őstörténet kérdéseivel. 1885-ben részt vett egy balkáni expedícióban, melynek eredményeképpen megírta Az oláh nyelv és nemzet megalakulása c. művét (Bp., 1887). Lőwy Árpád álnéven pornográf költeményeket írt (Válogatott versei, Arad, 1919). – M. Corpus nummorum Hungariae (Magy. Egyetemes Éremtár I – II., Bp., 1899 – 1907); Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarábia (Arad, 1880). – Irod. Schöpflin Aladár: R. L. (Nyugat, 1914. 23. sz.); Harsányi Pál: R. L. emlékezete (Numizmatikai Közl. 191 5).