Kezdőlap

Révai Sándor (Vaskapu, 1875. dec. 13.Pécs, 1963. aug. 2.): irodalomtörténész, tanár. A bp.-i tudományegy. bölcsészkarán 1898-ban tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Zentán, majd Pécsett volt gimn. tanár. Versei, nyelvészeti és irodalomtörténeti cikkei Pécsett és a fővárosi lapokban, folyóiratokban jelentek meg. Főképp a 16. sz.-i m. irodalommal foglalkozott. – F. m. Káldi György életrajza, biblia-fordítása és oktató intése (Pécs, 1900); Csepelleny György (Bp., 1904); Káldi György (Bp., 1905); Guzmics Izidor levelei Farkas Józsefhez (Irod. tört. Közl., 1909).