Kezdőlap

Révay István, gróf (Tajnasári, 1899. máj. 7.Korneuburg, Ausztria, 1989. okt. 30.): történész, politikus. 1938-ig a csehszlovákiai Magyar Kulturális Egyesület elnöke volt. 1941-44-ben tagja a Magy. Országgyűlés Felsőházának. Mint nemzetiségi és kisebbségi szakértő 1945 és 1949 között a bp.-i Teleki Pál Intézet ig.-ja volt. A m. békedelegációban szakértőként vett részt. 1949-ben Nyugatra távozott. Norvégia után az USA-ban telepedett le. Megalakulásától részt vett a Magy. Nemzeti Bizottmány munkájában. 1951 és 1958 között a Szabad Európa Bizottság kutatóosztályán dolgozott. Miután 1967-ben Ausztriába költözött, történészként a csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai, kárpátukrajnai m. kisebbség problémáival foglalkozott. Ebből a tárgykörből jelentek meg tanulmányai a Katolikus Szemlében, az Új Látóhatárban és a Handbuch der europäischen Volksgruppen c. sorozatban (1970).