Kezdőlap

Révész Margit, Hrabovszky Józsefné (Bácsfeketehegy, 1885. aug. 25.Bp., 1956. ápr. 21.): orvos, gyermekpszichológus. 1909-ben szerzett orvosi diplomát Bp.-en. 1911-ben nehezen nevelhető és szellemileg visszamaradt gyermekek részére intézetet alapított Budán, majd a gyógypedagógiai főisk:-n a kísérleti lélektan előadója. Számos gyermeklélektassi, gyógypedagógiai tanulmánya jelent meg. A Magyar Gyógypedagógia, a Gyermek és Jövőnk útjai c. folyóirat szerk.-je volt. F. m. Experimentelle Beiträge zur Psychologie der moralisch verkommenen Kinder (Bp., 1911); Az erkölcsileg züllött gyermek javító és gyógyító nevelésének pszihológiai irányelvei (Bp., 1918); A nő lélektana Kretschmer tanai szempontjából (Bp., 1924); Az erkölcsi fogyatékosok orvosi védelme (Magy. Gyógyped. 1927); Az orvos szerepe a nehezen nevelhető gyermekek és fiatalkorúak fejlesztésében (Kalocsa, 1934); Az egyes életszakaszok lelki dinamizmusa (Bpesti Orvosi Újság, 1942. 39. sz.); Háborúsújtotta gyermekek (Köznevelés, 1948. 22. sz.). – Irod. Könnyei Béla: R. M. (Ideggyógyász Szle, 1956. 8. sz.)