Kezdőlap

Reviczky Ádám, gróf (Debrecen, 1786. máj. 23.Heiligenkreutz, Ausztria, 1862. ápr. 21.): főkancellár, az MTA ig. tagja (1830). A bécsi Theresianumban végezte jogi tanulmányait. 1805-ben Galíciában az ügyészségen kezdte, 1808-ban a cseh-osztrák kancellárián folytatta pályáját, amelynek során miután 1809-ben a Napóleon elleni háborúban is részt vett, 1811-ben kir. táblai ülnök, velencei kormányszéki tanácsos 1814-ben, 1823-ban államtanácsos, 1825-ben az udvari kamara alelnöke lett. 1826-ban m. főudvarmester és alkancellár, majd 1828-ban fűkancellár és Borsod vm. főispánja. 1836-ban a főkancellári tisztség alól felmentették és diplomáciai feladatot kapott Firenzében, majd Pisában. Rövidesen visszavonult a közélettől, Velencében, Bécsben, majd a heiligenkreutzi kolostorban élt. Főkancellársága idején vált lehetővé a reformmozgalmak kibontakozása. – Irod. Horváth Mihály: Huszonöt év (I., Bp. 1886).