Kezdőlap

Reviczky Antal (Sátoraljaújhely, 1723. jan. 17.Buda, 1781. dec. 15.): jezsuita tanár. Nagyszombatban filozófiát, természetfilozófiát, matematikát és egyháztörténetet tanított, 1770-től a pesti rendi kollégium ig.-ja. Az első m. egy.-i fizikatankönyv-szerzők egyike. Természetrajzi előadásaiban szembehelyezkedett a skolasztikával és a mechanikai szemlélet terjesztője volt. Figyelemre méltóak zoológiai és botanikai állásfoglalásai, melyekben haladó gondolatokat ismertetett. – F. m. Universae Matheseos brevis institutio (Tyrnaviae, 1752 – 53); Elementa philosophiae rationalis (Tyrnaviae 1757); Elementa philosophiae naturalis (Tyrnaviae, 1757). – Irod. Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953) M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. sz.-ban (Bp., 1964).