Kezdőlap

Rezik János (Koros, ?Eperjes, 1710. aug. 4.): tanár. Eperjesen, majd Wittenbergben tanult. 1674-ben a lengyelo.-i toruni egy.-en tanár. 1683-ban a kassai gimn., 1684- től az eperjesi kollégium tanára és ig.-ja. 1687-ben Eperjes a császáriak kezébe kerülvén, a protestánsoktól elvették isk.-ikat, mire ~ visszament Torunba tanárnak. 1705-ben az isk.-ikat visszanyert eperjesiek visszahívták ig.-nak. Latin nyelven megírta az eperjesi vértörvényszék s a mo.-i prot. Iskolázás történetét. – F. m. Theatrum Eperiense, sive laniena Eperiensis, 1687 (Újabb kiadása latin és m. szöveggel Gömöry J.-Pogány G., Liptószentmiklós, 1931).