Kezdőlap

Rhé Gyula (Tiszaeszlár, 1871. nov. 9.Veszprém, 1936. nov. 16.): régész. A középisk. elvégzése után MÁV-tisztviselő lett. Eleinte a festészet iránt érdeklődött, de olaszo.-i útja során már régészeti tanulmányokat is folytatott. Veszprémbe kerülve mint állomásfőnök, hivatala mellett 1906 után a környéken jelentős ásatásokat végzett. 1925-ben Balácán folytatta egy római villa feltárását, Jutason, Öskün avar kori, Várpalotán 1934-ben pedig longobárd temetőt talált. Nyugalomba vonulása után, 1932-ben vezetője lett a Veszprém vm.-i Múz.-nak, melynek megalapításában már előzőleg részt vett. – F. m. Őskori és ókori nyomok Veszprém körül (Bp., 1906); Baláca (Veszprém, 1912); Veszprém vármegyei avar emlékek (Veszprém, 1924); Jutas és Öskü (németül Fettich Nándorral 1931. Seminarium Kondakovianum). – Irod. Fettich Nándor: Emlékezés R. Gy.-ra 1871 – 1936 (A Veszprémi Megyei Múz. Közl. I. 1963).