Kezdőlap

Rhédey Ferenc (?Kolozsvár, 1684. márc. 24.): erdélyi főnemes. Részt vett az 1657-i lengyelo.-i hadjáratban, majd Kemény Jánoshoz csatlakozott. Apafi alatt fejedelmi tanácsos, Kolozs vm. főispánja, Kolozsvár kapitánya és udvarhelyszéki főkirálybíró, 1670-ben portai követ.